Acces to info II: CETA and TTIP: EC-Poland corespondence – specific documents

I’ve just sent today, on The Day of Action against TTIP and CETA, new request to European Commission and second one to Polish Ministry of Economy (see below in Polish).
There are based on two lists I received in response to my previous request (see: http://www.asktheeu.org/en/request/ceta_…). Since some of requested documents were NOT specified as Restricted or Limited I expect no further delay in making them public.

[PL]
Zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej do Sekretariatu Departamentu Handlu Ministerstwa Gospodarki:
Proszę o udostępnienie dokumentów zawierających korespondencję (w tym e-maile) pomiędzy Komisją Europejską a polskimi władzami dotyczącą porozumień Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) i Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), w szczególności tych wysłanych przez stronę polską do Trade Policy Committee oraz ew. otrzymanych odpowiedzi: a) dotyczące TTIP – dokumenty datowane na: 1/10/2013, 27/11/2013, 30/01/2014, b) dotyczące CETA – dokumenty datowane na: 1/09/2009, 17/02/2010, 2/12/2010, 18/01/2012, 16/05/2012, 13/09/2012, 8/11/2012, 5/06/2013.

//update//

I got an answer from Polish Ministry of Economy, access denied:

„Udostępnienie żądanych przez Panią informacji mogłoby doprowadzić do naruszenie procesu podejmowania decyzji lub doprowadzić do zdradzenia taktyki działania lub stanowiska, które mogłoby zaszkodzić relacjom z krajem trzecim”

[EN] The provision of the information requested by you, could lead to a violation of the decision making process or lead to betray tactics or positions that could harm relations with the third country.

Here FULL ANSWER in Polish: Odpowiedź odmowna Min. Gosp. II

Reklamy